Met het tegemoet komen van een aantal bezwaarmakers tegen de nieuwbouw van het winkelcentrum, hoopt de gemeente Elburg dat realisatie ervan verzekerd is. Voor Hardese begrippen klommen veel mensen in de pen om te protesteren tegen het bouwplan; negen burgers en twee organisaties.

De wijziging houdt in dat de bebouwing bij de perceelgrenzen Eperweg 53 en Sportlaan 2 met drie tot vijf meter opschuift. Aan andere bezwaren, waarin onder meer werd getwijfeld aan de noodzaak van zo’n groot winkelcentrum in ’t Harde, is de gemeente niet tegemoet gekomen.

“Op basis van berekeningen zijn we uitgekomen op zesduizend vierkante meter winkeloppervlak”, zegt wethouder Jan Polinder. Daarmee is er ruimte voor twee supermarkten en naast de huidige winkels is er ook plek voor nieuwkomers.

Polinder hoopt dat de bezwaren nu van tafel zijn en dat er voortvarend aan de voorbereidingen van de bouw kan worden gewerkt. Als het even meezit kan aan het einde van het jaar de eerste paal de grond in. Maar bezorgd is hij wel. “Dit najaar moeten we een start maken om zeker te zijn van de provinciale subsidie. Als een aantal bezwaarmakers naar de Raad van State gaat, komt dat in gevaar.” De Elburger wethouder verwacht dat de provincie niet snel weer met een bedrag van bijna 1,6 miljoen euro over de brug komt. Zeker niet in deze tijd van bezuinigen. “Het wordt dan een stuk lastiger om het winkelcentrum te realiseren, zoals we dat nu bedacht hebben. Er is dan meer bebouwing nodig. Dat lijkt me de verkeerde weg.”

De gemeente investeert 1,33 miljoen in de ontwikkeling, daarnaast is Uwoon betrokken.

{plusone}