gemeente-elburg-logoOnderdeel van het bestemmingsplan Winkelcentrum ’t Harde is een aantal verkeersmaatregelen rondom het winkelcentrum dat nu in aanbouw is.

Deze maatregelen houden samengevat in:

 

  • Het instellen van eenrichtingsverkeer voor de noordelijke helft van de Singel te ’t Harde (fietsers uitgezonderd) op de oostelijke rijbaan in noordelijke richting en op de westelijke rijbaan in zuidelijke richting.
  • Het aanbrengen van een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer op de hoek Oldenboschweg / Vinckenbergerweg (in de vorm van een uitneembare paal, een automatische klappaal of een carterrammer).

Van 31 juli t/m 10 september 2013 kunt u het voorgenomen besluit tijdens openingstijden van het gemeentekantoor inzien bij de afdeling Beheer en is het te raadplegen via www.elburg.nl. Zienswijzen over dit voorgenomen besluit kunnen in de genoemde periode worden ingediend bij de gemeente (zie colofon).

Inlichtingen over dit voorgenomen besluit zijn te verkrijgen bij de heer J.J. Ruster van genoemde afdeling, tel. 688674.