gemeente-elburg-logoOp 2 juli 2015 heeft het college van Burgemeester en Wethouders een verkeersbesluit genomen om parkeren op het parkeerterrein MFC alleen toe te staan in de daarvoor bestemde/gemarkeerde vakken en twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen nabij de ingang van het MFC. In de praktijk blijkt het doel van dit verkeersbesluit (het parkeren op meerdere vakken tegelijk door hetzelfde voertuig c.q. dezelfde voertuigcombinatie tegen te gaan) niet naadloos aan de sluiten op de behoefte. De herformulering van de behoefte is: het parkeren door niet-motorvoertuigen tegen te gaan. Op grond hiervan willen wij het verkeersbesluit wijzigen door alleen het parkeren door motorvoertuigen toe te staan.

Van 16 december 2015 t/m 26 januari 2016 kunt u het voorgenomen besluit tijdens openingstijden van het gemeentekantoor inzien en is het te raadplegen via www.elburg.nl.Zienswijzen over dit voorgenomen besluit kunnen in de genoemde periode worden ingediend bij de gemeente (zie
colofon). Inlichtingen over dit voorgenomen besluit zijn te verkrijgen bij de heer J.J. Ruster, tel. 688688.