IMG-20150924-WA0000De VVD Elburg is blij dat met de officiële bekendmaking van de komst van supermarktketen Deen naar ’t Harde een einde is gekomen aan een lange periode van onduidelijkheid, onzekerheid en met name geheimzinnigheid. Hoewel er nu gelukkig meer duidelijkheid is, wil de VVD het college toch oproepen de luiken te openen en eerder en helderder te communiceren over gemaakte afspraken.

De VVD heeft herhaaldelijk aangegeven zich zorgen te maken over de gang van zaken en heeft de verantwoordelijk wethouder meerdere malen opgeroepen duidelijkheid te verschaffen. De VVD kon zich niet vinden in het voorstel alle partijen in een besloten commissievergadering bij te praten. Temeer doordat men deze besloten vergadering ook nog eens in het geheim wilde houden.

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de VVD-fractie daarom een motie ingediend, waarin opgeroepen werd om de commissievergadering in het openbaar te houden. De VVD is van mening dat, juist bij een groot maatschappelijk onderwerp, het betrekken van de inwoners en ondernemers van groot belang is. Daarbij moet de overheid open communiceren in plaats van de zaken in achterkamertjes te willen regelen.

Het voorstel kon ook juridisch niet door de beugel. Op basis van de wet openbaarheid van bestuur, moet het college kunnen aangeven waarom ze zich wil beroepen op beslotenheid. Volgens de VVD is de reden van beslotenheid onvoldoende aangetoond.

Bovendien schrijft de gemeentewet voor dat een commissievergadering publiekelijk bekend gemaakt moet worden, ook al is deze besloten. Van een geheime vergadering kan dus al helemaal geen sprake zijn. Overigens bepaalt een commissie zelf of ze het advies van het college rondom openbaarheid opvolgt.

Hoewel deze motie niet op steun in de raad kon rekenen, is toch besloten om de vergadering af te blazen en heeft het college aangegeven zich te gaan beraden. Gezien de bepalingen van de gemeentewet, waar het college door de VVD op gewezen is, kon dit ook bijna niet anders.

Afgelopen weekend zong de naam van de nieuwe supermarkt al rond, zodat de gemeente vandaag bekend maakte wat eigenlijk iedereen al wist. De VVD hoopt dat er lessen getrokken worden uit deze geschiedenis. In het vervolg dient de gemeente duidelijke afspraken te maken en hier helder over te communiceren.