Van fouten moet je leren! Wie is er niet groot geworden met deze opvoedkundige wijsheid. De Gemeente Elburg vertoont wat dat betreft ook menselijke trekjes en ze heeft geprobeerd te leren van haar (al dan niet aan te rekenen) fouten bij de nieuwbouw van het Winkelcentrum op ’t Harde.

Enkele gemeenteraadsleden, diverse ambtenaren en het College hebben zich maandenlang gebogen om allereerst te kunnen komen tot een deugdelijk feitenrelaas, vervolgens kwam het College van Burgemeester en Wethouders tot vier prima aanbevelingen, zodat alle (bouw)projecten nu en in de toekomst baat zouden kunnen hebben van het geleerde uit het verleden, de zogeheten Lessons to be learned en daarbij was het College wel op zoek naar borging, zodat alle valkuilen in de toekomst (maar ook het heden) automatisch gemeden zouden worden.

Dit alles stond de VVD wel aan, dus afgelopen maandag (tijdens de raadsvergadering van Raad Elburg) werden de vier aanbevelingen van het College dan ook unaniem overgenomen, alleen waar bleef die borging? Alleen D66 meldde dat zij de borging wel zouden regelen met een POST-IT-plakker op het scherm, maar verder bleef het oorverdovend stil. De VVD hamerde erop dat de borging van deze vier aanbevelingen van groot belang is, omdat iedereen in de gemeente Elburg gebaat is bij voortvarendheid in onze bouwkundige projecten. De VVD-fractie opperde daarom een “online timeline” op de site (per project) van de Gemeente Elburg, zodat iedere inwoner in één opslag kan zien hoe de zaken er precies voor staan, want aan wie hebben wij als Elburg uiteindelijk verantwoording af te leggen? Precies…..de burger, dus openheid is dan ook geboden.

Wat afgelopen maandagavond resteerde waren enkele bijzondere en afwijzende reacties van overige politieke partijen. Zo dacht D66 dat wij op zoek waren naar een “speeltje” (die online timeline) en “dat wij huillie huillie deden”, omdat niemand hierin meeging. Algemeen Belang sprak over “wantrouwen en dat de VVD deed alsof er van alles mis zou gaan in Elburg en er dingen gebeuren die niet zouden deugen.” De VVD-fractie vond het buitengewoon vreemd dat de reacties van deze fracties zover van de realiteit van 2017 staan en dat een fractie als Algemeen Belang begint over wantrouwen, terwijl het de VVD juist ging om het creëren van vertrouwen. Door die vier prima aanbevelingen van het College juist met een simpele online tijdlijn zichtbaar te borgen, zorg je er tevens voor dat alle inspanningen van dit arbeidsintensieve feitenrelaas plus aanbevelingen voor de toekomst effectief worden ingezet. Dit is dus precies de communicatie waarmee Elburg de betrokken burger meeneemt in het projectmatig handelen van onze gemeente. Helaas werd de VVD hierdoor gedwongen om uiteindelijk tegen de vier aanbevelingen te moeten stemmen, want goede bedoelingen zijn goed, maar door ze uitsluitend op schrift te stellen lossen de fouten uit het verleden, maar zeker ook niet die in de toekomst, zich niet vanzelf op. Een gemiste kans.