werkzaamheden fase 2

werkzaamheden fase 2

Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang en werkzaamheden aan de Eperweg.

Waar staan we?
Fase 1a is gereed. In fase 1b Zuid wordt gewerkt vanaf de Burg. Ulco de Vriesweg tot aan de Kaerweg. Hier is de oude beton (plaat) fundering opgebroken en is de nieuwe fundering aangebracht. De afvoer van de kolken is opnieuw aangebracht en momenteel zijn we druk met het straatwerk. Ter hoogte van de Broekdijk is weg verbreed en zijn middengeleiders aangebracht.
Wat gaat er nog gebeuren?

Fase 1b: In het centrum, van de Burg. Ulco de Vriesweg tot de Kaerweg, worden alle verhardingen nog vóór de vakantie aangebracht.

Vervolg Fase 1b:
Op maandag 10 augustus starten wij weer met de werkzaamheden en wordt de omleiding en de afzetting op het werk weer aangebracht. Er wordt dan gewerkt aan het deel vanaf de Kaerweg tot aan de Eikenlaan. Deze werkzaamheden duren circa 3 weken met aansluitend nachtwerkzaamheden voor het asfalt en de markering.

Fase 2
Vanaf de rotonde bij Elburg tot aan de rotonde in ’t Harde bij de Energieweg wordt volgende week in de nacht gewerkt. Van dinsdag op woensdag (14/15 juli) en woensdag op donderdag (15/16 juli) is tussen 19.00 uur 6:00 uur is de weg volledig afgesloten. Er wordt beton aangebracht in de geleiders en aan de zijkant van de weg, en het asfalt op de hoofdrijbaan wordt vervangen. Ook wordt de markering aangebracht. Aanwonenden zijn via het fietspad bereikbaar.

Bouwvakvakantie Vanaf 17 juli, tijdens de bouwvakvakantie, wordt de afzetting en de omleiding verwijderd. De verkeersregelinstallatie wordt weer in werking gesteld en het terrein wordt opgeruimd achtergelaten. De bouwvakvakantie duurt 3 weken.

Eind volgende week verschijnt nieuwsbrief nr. 6 waarin u geïnformeerd wordt over de werkzaamheden na de bouwvakvakantie. Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken en vragen hiervoor uw begrip. Ook proberen wij de werkzaamheden in de avonduren zo in te delen dat er beperkt geluidsoverlast is