’t HARDE – Op woensdag 13 november a.s. wordt er een wijkcontactavond georganiseerd. De avond wordt gehouden in MFC Aperloo, Stadsweg 27 in ‘t Harde. U bent welkom vanaf half acht.

Doel van de wijkcontactavond:

· U meer betrekken bij wat er leeft in uw dorp.

· U een overzicht geven van wat het dorpscomité gedaan heeft.

· U de gelegenheid bieden vragen te stellen, positieve kritiek te leveren of ideeën aan te dragen om uw wijk een nog veiliger en prettiger woon-, leef- en werkomgeving te doen zijn.