windmolen

‘T HARDE – Het college stelt de gemeenteraad voor om een lokatie goed te keuren voor de plaatsing van windmolens. Uit een onlangs uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het gebied ten oosten van de A28, tussen Nunspeet en ’t Harde, geschikt zou kunnen zijn voor de plaatsing van zes windmolens.

Wethouder Rien Boukema (EB): “Nu is het woord aan de raad om te bepalen of deze lokatie geschikt is voor onze gemeente.” De gemeenteraad bespreekt het haalbaarheidsonderzoek op maandag 25 november. Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland. Boukema: “De provincie streeft naar een energieneutrale provincie in 2050. Eén van de manieren om dat te bereiken is door windmolens te plaatsen. Het betreffende gebied is geschikt, omdat het niet in de buurt van bewoond gebied ligt, maar op militair oefenterrein. Daardoor ontstaat er geen direct merkbare overlast, zoals slagschaduw of geluidoverlast. Ook is er in dit gebied al veel verstoring door de aanwezigheid van de snelweg en spoorlijn. Helemaal klaar met onderzoek zijn we niet. Zo moet het nog duidelijk worden wat de gevolgen zijn van de plaatsing van windmolens voor het natuurgebied en de militaire activiteiten.” Het college en de provincie willen pas overgaan tot plaatsing wanneer hiervoor voldoende draagvlak is bij de raad en bevolking. In eerste instantie wordt daarom eerst de gemeenteraad gevraagd om goedkeuring. Daarna wordt de lokatie opgenomen in de provinciale omgevingsvisie.

Bron: Deweekkrant.nl