’t HARDE – De bestaande N309 door ’t Harde wordt aangepast. Dat heeft de provincie Gelderland besloten. Een rondweg om het dorp is daarmee vooralsnog van de baan.

Volgens Gedeputeerde Staten kan de weg met een aantal aanpassingen zoals het plaatsen van verkeerslichten, het doortrekken van middenbermen en meer plek voor auto’s die wachten voor rood licht voldoende capaciteit worden gerealiseerd voor het verkeer. Volgens de provincie zou de aanleg van een rondweg ten koste gaan van beschermde natuur. Woningen langs de weg krijgen gevelisolatie.

De provincie Gelderland houdt naar eiben zeggen op verzoek van de gemeente Elburg de mogelijkheid open om in de toekomst alsnog een rondweg aan te leggen. Beide partijen hebben afgesproken om vóór het eerstvolgende grote onderhoud aan de weg, over maximaal negen jaar na realisatie,  de situatie op de N309 nog eens onder de loep te nemen. Mochten de verkeerscijfers dan uitwijzen dat een rondweg toch echt noodzakelijk lijkt, dan nemen beide overheden deze mogelijkheid serieus in overweging, aldus de provincie Gelderland. Die houdt op 19 november een inloopbijeenkomst over het project.

rondweg