‘T HARDE – Wat kun je doen voor zes miljoen? Bijvoorbeeld de aansluiting A28/Eperweg op de schop nemen. De hoogoplopende discussie over wel of geen rondweg slurpt zoveel aandacht dat je bijna zou vergeten dat Provinciale Staten op 16 februari instemt met een verbetering van de aansluiting A28/Eperweg. Het is één van de weinige zekerheden in een verkeersdossier dat nog veel vragen kent.

Wat gaat er voor dit fikse bedrag gebeuren? In grote lijnen wordt er onder het viaduct nabij het AC restaurant zowel naar links als rechts meer ruimte gecreëerd. Daartoe worden de fietspaden verwijderd en beide schuine wanden steiler gemaakt. Fietsers maken straks gebruik van een ondergrondse tunnel. De vrijkomende meters worden benut voor meer rijbanen en ruimere opstelstroken, in plaats van de huidige korte strookjes onder het viaduct. De afslagen worden kruispunten in combinatie met ‘zware Verkeers Regel Installaties (VRI). “Want rotondes zijn geen optie”, zegt projectleider Pieter-Jan van der Eijk van de provincie Gelderland. Deze VRI zijn computergestuurd en reageren op de drukte van verkeersstromen op de Eperweg. Van der Eijk: “Ze worden gestuurd op vraag en niet volgens een vaste cyclus, zoals bij de meeste verkeerslichten gebruikelijk is. Lichten springen niet op rood als er weinig verkeer voor staat. Het gaat erom dat er bij groen licht zoveel mogelijk verkeer doorheen gaat. De op-en afritten moeten daar goed op aansluiten, bijvoorbeeld door er meerdere stroken van te maken.”

Van der Eijk benadrukt dat de aanpak nog in de ontwerpfase zit. Hij noemt de lastige arbeidsomstandigheden als reden dat het prijskaartje zo hoog uitvalt. “Je hebt met een kunstwerk te maken (het viaduct, ps) dat je niet weg kunt halen. Je moet daaronder aan de slag. Dit kost meer tijd en vereist duurder materieel. De mensen moeten natuurlijk wel veilig kunnen werken.”

Tijdens een bijeenkomst van de provincie in Aperloo liet gedeputeerde Marijke van Haaren al weten dat deze ingreep los staat van een mogelijke rondweg.

Volgens Van der Eijk gaat het om een ‘no regret’ maatregel.

Het voorstel wordt 16 februari in de Staten besproken. Coalitiepartijen ChristenUnie en CDA zijn voor. Van der Eijk verwacht dat de aanpak volgend jaar begint en in 2013 is afgerond.