gemeente-elburg-logo’t HARDE – De firma Schagen zal van 15 t/m 23 augustus 2016 asfalteringwerkzaamheden gaan uitvoeren in de straten gelegen tussen de Munnikenweg en Oude Brandweg en tussen de Bovenweg en Granietstraat. De werkzaamheden houden in het frezen van de deklaag en het aanbrengen van een nieuwe deklaag. De stratenmakers zijn al enige weken bezig om trottoirbanden recht te zetten en trottoirs te herstellen.

Na de asfalteringswerkzaamheden zal het herstellen van trottoirs door gaan. Verder zullen er op enkele locaties extra parkeervakken en enkele verkeersmaatregelen worden gerealiseerd. Voordat deze worden aangelegd krijgen de direct betrokken bewoners hierover nog nader bericht.