Het COA heeft de opvang van asielzoekers aan de Bovendwarsweg beëindigd. De bewoners zijn inmiddels verhuisd naar opvanglocaties elders in het land.

Het terrein aan de Bovendwarsweg is een tijdelijke opvanglocatie geweest en bood opvang aan maximaal 140 asielzoekers.
De gemeente Oldebroek en het COA hebben daarover in 2009 afspraken gemaakt. Die afspraken lopen af per 1 juni 2011. Vanwege aflopende bestuursovereenkomsten met gemeenten blijft het COA op zoek naar duurzame locaties.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is de opvangorganisatie van Nederland. Het COA zorgt voor de veilige en leefbare opvang van vreemdelingen in Nederland. In opdracht van de verantwoordelijke minister biedt het COA mensen in een kwetsbare positie veilige huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op hun toekomst, in Nederland of elders.