’t HARDE – Op 22 maart 2014 houdt Stille Hulp een bazaar en rommelmarkt in de Protestantse Gemeente ‘t Harde met daarnaast leuke activiteiten als sjoelen, schieten, grabbelen in de grabbelton, draaien aan het Rad van Avontuur enz. Ook aan de inwnedige mens is gedacht. De bazaar is van 09.30 tot 15.00 uur. Stille Hulp is een commissie die werkt onder de verantwoordelijkheid van PG ’t Harde.

De commissie Stille Hulp telt een beperkt aantal leden en heeft zich zelf Stille Hulp genoemd, omdat ze geruisloos zonder veel ophef te maken kleine overzichtelijke projecten ondersteunt van start tot afronding. Middelen voor de realisering van de projecten worden verkregen via giften en door jaarlijks een rommelmarkt /bazaar te organiseren. Wij worden gedreven vanuit de gedachte dat het niet verteerbaar is dat er mensen in Europa zijn die het nog zo slecht hebben, en ziet als een christen opdracht om daar te helpen. Door deze projecten kent de commissie een zeer lange historie vanaf hun bestaan.

Zie voor meer informatie www.stillehulp.eu/