Het aantal burenruzies is in de gemeente Elburg fors gestegen. Dit schrijft de gemeente in het jaarverslag Veiligheidsbeleid 2011. In dit jaar zijn 65 zaken aangemeld bij buurtbemiddeling, waarvan dertig zaken vanuit Elburg. Aan dit project nemen ook Nunspeet en Oldebroek deel, evenals politie en woningcorporaties. “Overlast als gevolg van burenruzies is een landelijk en veel voorkomend probleem”, aldus de gemeente.

Na een daling in 2009 en 2010 is het aantal incidenten rond vernielingen en overlast vorig jaar weer gestegen. De toename is onder meer te wijten aan geluidsoverlast door evenementen die buiten de gemeente Elburg zijn georganiseerd.

Vernielingen en overlast zijn vooral gerelateerd aan uitgaansgeweld. Controles door politie in burger op routes die het uitgaanspubliek meestal volgt, leidde onder meer tot de arrestatie van twee verdachten uit ’t Harde aan wie veel vernielingen worden toegeschreven. Jeugdoverlast is niet gestegen, hoewel het wel opvalt dat jongeren op steeds jongere leeftijd overlast geven of op straat rondhangen. De jongeren zijn een jaar of tien a elf jaar oud. De gemeente wil dit tegengaan door het organiseren van activiteiten en het verbeteren van de contacten tussen straathoekwerk en basisscholen. Ook het aantal vernielingen rond de jaarwisseling is na een neergaande lijn, weer licht gestegen. Met name vernieling aan lichtmasten en verkeersborden op de kruising Paterijstraat/ Hellenbeekstraat is hier debet aan.