gemeente-elburg-logoELBURG – Frans de Lange heeft tijdens de raadsvergadering van 7 november aangegeven het burgemeestersambt per 1 februari 2017 neer te leggen. Hij ruilt het ambt in voor een andere passie, namelijk die van directeur bij zendingsorganisatie GlobalRize. Daarmee is hij 9 jaar burgemeester van Elburg geweest. Bij de aankondiging van zijn afscheid, aan het begin van de raadsvergadering, deelde hij mee ook afscheid te nemen van de actieve politiek. Ondanks de leeftijd van 51 jaar heeft De Lange er bijna 25 jaar als politicus opzitten. Voor het burgemeesterschap van de gemeente Elburg was hij raadslid en wethouder in Harderwijk voor de ChristenUnie.

Burgemeester De Lange vertelde dat hij destijds bij zijn aantreden tegen de vertrouwenscommissie heeft gezegd 7 á 8 jaar te willen blijven: “Voor een bestuurder is dat een mooie termijn. Het is ook voor de gemeente een goed moment om nu het stokje over te dragen, zo tussen twee verkiezingen in. De gemeente is goed uit de crisis gekomen en bevindt zich nu in rustig vaarwater. Er zit een ervaren college en een stevige gemeenteraad.”

Hechten aan de samenleving

Het afscheid van Elburg valt burgemeester Frans de Lange zwaar: “Mijn vrouw en ik zijn ons enorm gaan hechten aan deze samenleving. We hebben het gevoel dat onze inzet en betrokkenheid ook gewaardeerd worden. Voor ons zijn er ook maar heel weinig gemeenten die aan Elburg kunnen tippen.

We hebben niet gekozen voor een ambtstermijn in een andere gemeente. Elburg blijft altijd onze eerste liefde. Een grotere gemeente is trouwens ook niet altijd mooier. Aard en schaal van deze gemeente passen goed bij ons en we hebben hier een gelukkige tijd gehad. Het is goed zo.”

De Lange heeft besloten om het over een andere boeg te gooien. Al sinds zijn jeugd heeft hij een warme passie voor het evangelie: “Eigenlijk heb ik meer liefde voor het evangelie dan voor de politiek. Het geloof is voor mij nooit een dode letter geweest. Het is altijd een verlangen van mij geweest om mensen tot bloei te zien komen doordat ze God mogen leren kennen. Mijn huidige rol leent zich niet voor die missie.”

Volgens Frans de Lange biedt internet geweldige kansen voor het evangelie: “GlobalRize is een kleine snelgroeiende organisatie die wereldwijd het evangelie wil delen via internet. Dat doet zij in 13 talen en zij telt bijvoorbeeld maandelijks zo’n 30 miljoen pageviews op haar Engelstalige facebookpagina Biblword, die een paar miljoen volgers telt. De komende jaren moet de organisatie gaan groeien met honderden – veelal vrijwillige – medewerkers wereldwijd. Ik hoop daar leiding aan te gaan geven samen met de huidige directeur en oprichter Marten Visser. Een prachtige uitdaging waar ik dan ook erg veel zin in heb.”