gemeente-elburg-logo’t HARDE – In verband met de gewijzigde verkeerssituatie in de Spoorstraat overweegt de Gemeente Elburg:
• een voorrangsregeling in te gaan stellen zodat het verkeer van/naar het stationsvoorplein voorrang heeft op het verkeer van/naar bedrijventerrein Spoor;
• het stationsvoorplein gesloten te verklaren voor vrachtverkeer;
• een 30-km zone in te gaan instellen voor de Spoorstraat en de toegangsweg naar het station ’t Harde.

Van 9 november t/m 20 december 2016 kunt u het voorgenomen besluit inzien op het gemeentehuis (op afspraak) en is het te raadplegen via www.elburg.nl. Zienswijzen over dit voorgenomen besluit kunnen in de genoemde periode worden ingediend bij de gemeente.

Wanneer u meer informatie wilt over dit voorgenomen verkeersbesluit dan kunt u contact opnemen met de heer J.J. Ruster op telefoonnummer 688688.