gemeente-elburg-logo’t HARDE – De gemeenten Elburg is blij dat er nu echt wordt gewerkt aan de realisatie van de volgende fase van het Centrumplan ’t Harde. Vorige week zijn de laatste sloopwerkzaamheden afgerond en de laatste funderingsresten en een gedeelte van de Sportlaan en de daaronder liggende riolering zijn opgebroken. De komende weken werken de nutsbedrijven aan het aanleggen van nieuwe kabels en leidingen zodat ook hun oude leidingen ruimte kunnen maken voor fase 2 van het Centrumplan.

Gelijktijdig met de laatste nutswerken zal het terrein gereed worden gemaakt. De bouw start medio maart.

Dit alles zonder dat vorst de werkzaamheden vertraagt.