Werkgroep_20160111’T HARDE – Wat moet er écht veranderen in ’t Harde? Of wat moet absoluut blijven zoals het is? Twee vragen die veel Hardenezen ongetwijfeld bezig houden. Een groep betrokken inwoners probeert te toetsen waar het dorp behoefte aan heeft. Over een aantal maanden zal dit in een concreet Dorpsplan gepresenteerd worden,

De eerste concrete stappen zijn door zo’n twintig enthousiaste bewoners gezet op maandag 11 januari in het MFC Aperloo. Zij hebben met elkaar nagedacht over wat er in zo’n Dorpsplan moet staan en geprobeerd het voorzichtig in de steigers te zetten. In november vond een eerste bijeenkomst plaats, waarin de plannen voor de ontwikkeling van een dergelijk plan werden voorgelegd aan geïnteresseerden. 11 januari werd er voor het eerst inhoudelijk over het plan nagedacht.
In een ontspannen sfeer bedachten de aanwezigen eerst een aantal subthema’s; onderwerpen die in het Dorpsplan aan de orde zouden moeten komen. Vervolgens werd daarin een schifting aangebracht en zijn er hoofdthema’s geformuleerd. Dit zijn geworden: Vrije tijd met kunst, cultuur en sport, Wonen, Zorg & Welzijn, Economie & toerisme, Identiteit en Natuur & omgeving. De aanwezigen toonden zich bereid zich over een van de hoofdthema’s te ontfermen en daarmee aan de slag te gaan. Zij kregen daarvoor huiswerk mee, om na te denken over wat er in ’t Harde speelt op hun deelterrein.
Op dinsdag 16 februari vindt de volgende werkgroepbijeenkomst plaats. Je kunt nog altijd meedoen, want hoe meer mensen bij de plannen betrokken zijn hoe beter ze worden. De werkgroep bereidt verder een startbijeenkomst voor alle Hardenezen voor, waar de eerste ideeën kunnen worden getoetst en aangevuld door iedereen. In die bijeenkomst wordt dan ook ingegaan over de wijze waarop het uiteindelijke Dorpsplan tot stand komt.
Volg ons op Facebook/’t Harde Vooruit en/of Twitter/thardevooruit (#thardevooruit)

Inlichtingen:
Bert van Dijk (voorzitter)
E: b.dijk222@hotmail.com