gemeente-elburg-logoOntwikkelaar Centrumplan ’t Harde BV heeft een overeenkomst gesloten met een tweede supermarkt voor het nieuwe winkelcentrum van ‘t Harde. Ondertussen is de vereiste omgevingsvergunning verleend, welke met ingang van woensdag 1 juli 2015 ter inzage ligt. Wethouder Jan Polinder (SGP) is zeer tevreden over de uitkomst: “Ik heb vertrouwen gehad in de goede afloop en ben erg blij dat deze periode van onzekerheid voorbij is. Overigens maakt de projectontwikkelaar de naam van de supermarkt pas eind augustus bekend, na de bouwvak. Wel denk ik dat, nu het zeker is dat er een tweede supermarkt komt, dit een aanzuigende werking heeft op de vestiging van meer winkels. Kortom, het is gewoon heel goed nieuws en de vlag kan uit!”

Na de bouwvak start de aannemer daadwerkelijk met het bouwrijp maken van het plangebied. Allereerst verwijdert de aannemer de fundering van de voormalige winkelpanden. Hierna gaat men aan de slag met alle andere werkzaamheden, zoals de aanleg van de riolering, de nutsvoorzieningen en de bouw van Fase 2 van het winkelcentrum.
De ontwikkelaar heeft de voorbereidende werkzaamheden al getroffen, zoals het verlenen van een opdracht aan de notaris voor het passeren van alle akten van eigendomsoverdracht. Verder werkt het aannemingsbedrijf al aan de planning van het grondwerk. Ook de nutsbedrijven plannen hun werkzaamheden nu in.