betoneperwegIn deze 4e nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen over de werkzaamheden en de voortgang van het project. Op het moment hebben we veel tegenslagen te verwerken. Met name grote stukken betonfunderingen onder de parkeervakken blijven roet in het eten gooien. We kunnen deze fundering niet snel slopen omdat op de weg niet met groot materieel gewerkt kan worden in verband met de veiligheid. Hierdoor duurt het sloopwerk vele dagen langer en zijn we flink achter komen te lopen met de werkzaamheden. Hiervoor namens ons en provincie Gelderland onze excuses. We doen er alles aan om dit te minimaliseren.

In de vorige nieuwsbrieven zijn we ons inziens realistisch geweest over de voorgang van het werk en de komende fasen. Na onderzoek hebben we het sterke vermoeden dat ook in fase 1b en aan de kant van het centrum op veel plekken grote stukken betonfunderingen aanwezig zijn die eerst gesloopt moeten worden.

We hebben diverse scenario’s besproken met de opdrachtgever om het werk met de huidige feiten zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Daarbij is het slopen van het betonwerk in de nacht of het totaal afsluiten van de N309 geen optie vanwege de grote overlast die dit veroorzaakt..
Waar staan we nu?

Fase 1a is medio volgende week grotendeels gereed. Hier komt aanstaande maandag 29 juni de laatste asfaltlaag op het fietspad en de Bovendwarsweg. In fase 2 bij het kruispunt met de Broekdijk zijn de verbredingen gereed en de middengeleiders aangebracht.

Ontwerp
Op diverse plaatsen is tijdens de uitvoering gebleken dat het ontwerp niet voldeed aan de verwachtingen. Dit wordt volgende week aangepast in fase 1a noord grotendeels gelijktijdig met de werkzaamheden in fase 1b zuid. Wij doen ondanks het uilopen geen concessies op de kwaliteit van het werk.

Bouwvakantie
Tijdens de bouwvakantie vanaf 17 juli wordt de afzetting en de omleiding verwijderd. De verkeersregelinstallatie wordt weer in werking gesteld en het terrein wordt opgeruimd achter gelaten. De bouwvakantie duurt 3 weken.

Wat gaat er nog gebeuren?
Wij starten maandag 29 juni met opbreken in fase 1b zuid ter hoogte van de Burg. Ulco de Vriesweg richting de Kaerweg. Uitgaande van dezelfde problemen met betonfunderingen als aan de andere zijde van de weg hebben wij hier tot aan de bouwvakantie werk om het deel tot aan het winkelcentrum in zijn geheel klaar te maken. Het vervolgt van fase 1b wordt na de vakantie opgepakt. De afzetting en de omleiding wordt weer aangebracht.

Fase 3: De straatwerkzaamheden ter hoogte van The New Break en het Pannenkoekenhuis starten ook na de vakantie. Hiervoor is gekozen omdat nog niet de juiste materialen zijn vrijgekomen uit het centrum die moeten worden toegepast.

Fase 4: Het vervangen van het asfalt vanaf de rotonde bij Elburg tot aan de rotonde bij de Energieweg worden uitgevoerd in de avond/nacht van 15 op 16 juli. Het gehele tracé is dan afgesloten voor verkeer. Het vervangen van het asfalt in het centrum en aan de zijde van het pannenkoekenhuis wordt na de vakantie uitgevoerd. Ook tijdens deze werkzaamheden is in de avond en nachturen de N309 gefaseerd, maar geheel afgesloten. U wordt omgeleid.
Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken en vragen hiervoor uw begrip en medewerking. Ook proberen wij de werkzaamheden in de avonduren zo in te delen dat er beperkte geluidsoverlast is.