DOP_BvD_foto1Het dorpscomité Op’t Harde heeft naar aanleiding van eerdere dorpsavonden besloten een proces te starten om te komen tot een Dorpsplan. Er is hulp ingeroepen van de Vereniging Dorpshuizen en kleine Kernen van de Provincie Gelderland (DKK) en financiële ondersteuning van zowel de Gemeente Elburg als de Provincie Gelderland.

Voor de 1ste bijeenkomst van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP), georganiseerd door de Initiatiefgroep DOP, was veel belangstelling. Josien Durieux (DKK) vertelde over wat er allemaal komt kijken bij de ontwikkeling van een dorpsplan door de bewoners zelf. Hierbij kwam vooral naar voren om de leefbaarheid op sociaal-cultureel, sociaal-economisch, ruimtelijk en organisatorisch gebied in kaart te brengen en de wensen voor de toekomst over 5-10 jaar vast te leggen. Door te delen en te doen ontstaat een productieve bevolking, die haar eigen toekomst in de hand neemt, wat volgens de burgemeester, die daarna sprak, goed past in deze tijd van terugtrekkende overheid. Hij wees op het belang van het Dorpsplan als input voor de nieuwe gemeentelijke omgevingsvisie en als input voor de verkiezingscampagnes over enkele jaren. Verder gaf de burgemeester aan vooral te denken in kansen in plaats van bedreigingen en tipte om eens te proberen de historie, de ziel, van ’t Harde te achterhalen bij met name de oudere autochtone Hardenezen.

Na de pauze, waarin de potentiële werkgroepleden hun eigen lokatie en aantal jaren bewoning konden opgeven, bleek een mooie geografische spreiding van de groep. Tijdens het rondje ideeën delen met betrekking tot pro’s en contra’s van ’t Harde was het bijna eensluidend: prachtige diversiteit qua omgeving en een fantastische ligging ten opzichte van alle mogelijke voorzieningen. Een gezellig (winkel-)hart werd door iedereen node gemist.

Op maandagavond 11 januari 2016 is een volgende vergadering gepland, waarbij nieuwe leden van harte welkom zijn. Zeker de jeugd wordt in het bijzonder uitgenodigd om dan aan te sluiten.
De aanwezigen kregen ook huiswerk mee: maak foto’s van jouw favoriete en voor verbetering vatbare plekken op ‘t Harde e.o. en bekijk de Nieuwsbrief van begin 2015 van het dorpscomité (www.dorpscomiteoptharde.nl) nog eens met andere ogen.

Meer inlichtingen:
Bert van Dijk (voorzitter)
E: b.dijk222@upcmail.nl