svthardeDonderdagavond 3 decmber jongstleden is er door 46 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de zeer hoge score van 6383 punten was Aart Krooneman die avond veruit de beste. Dit zijn de andere 11 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Harm van de Worp 5652, Jannie Harderwijk 5518, Henk ten Cate 5500, Rineke Faber 5471, Jakob Berghorst 5470, Regina Harderwijk 5382, Puck van Driesten 5302, Dirk Fransman 5281, Jan Hammers 5215, Ben Schoots 5192 en Eeltje Wijnja 5175.

Donderdag 10 december aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.
Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.