Op zaterdagmorgen 8 juni a.s. wordt door het Dorpscomité Op ‘t Harde een dorpsschouw georganiseerd. Het is de bedoeling dat het dorpscomité samen met wethouders, ambtenaren van de gemeente Elburg en raadsleden op de fiets een tocht door ‘t Harde maken.

Eventuele knelpunten, b.v. gevaarlijke verkeerssituaties en wensen ten aanzien van de woonomgeving zullen worden bekeken.

Heeft u, als inwoner van ‘t Harde, op- of aanmerkingen c.q. ideeën óf wilt u meefietsen, laat het ons even weten! Wij zullen tijdens de dorpsschouw aandacht schenken aan de door u aangeleverde punten en eventueel, indien wenselijk, met u hierover in gesprek gaan.

U kunt uw reacties sturen naar het emailadres info@dorpscomiteoptharde.nl of schriftelijk naar Secretariaat Dorpscomité Op ‘t Harde, p/a Erica 24, 8084 RL ‘t Harde.

Het vertrekpunt is MFA Aperloo, de vertrektijd 10.00 uur.