‘T HARDE – Op zaterdag 9 juni is er door het Dorpscomité Op ’t Harde voor de 4de keer een dorpsschouw georganiseerd. Het gezelschap bestaande uit de wethouders Wessel en Krooneman, raadsleden Jessie van Egerschot en Beert van Loo, Lammie Post (wijkcontactambtenaar) en bijna het voltallige dorpscomité fietsten een van tevoren uitgestippelde route. Het doel van deze dorpsschouw is om extra aandacht te schenken aan een veilige, schone en prettige leefomgeving.

Vooraf hebben bewoners veel aandachtspunten bij het dorpscomité aangeleverd . Deze punten zijn tijdens de dorpsschouw bekeken, waarbij ook nog punten door het dorpscomité zijn aangestipt. Veel kon tijdens de schouw afgehandeld worden. Daar waar mogelijk werd er meteen een oplossing aangedragen, andere punten vereisten meer onderzoek. Hier wordt in een later stadium op teruggekomen. Het dorpscomité volgt de afhandeling van de schouw en zal tijdens de dorpsavond in oktober hierover verslag doen. Het is heel plezierig en nuttig om op deze manier problemen onder de loep te nemen. Vaak heeft het een zeer goed resultaat. Waar wij ook bij hebben stilgestaan, zijn de positieve veranderingen!

Vorig jaar was een van de aandachtspunten de parkeerplaats bij het zwembad. Nu kunnen wij constateren dat er een geweldige metamorfose heeft plaatsgevonden! Het ziet er schitterend uit. Ook de straten in ’t Harde Noord zien er fantastisch uit. Het project is nog niet helemaal klaar, maar het vordert al wel en wat belangrijk is, men ligt op schema!