ELBURG – Opluchting bij de inwoners en ondernemers in ’t Harde. Er komt definitief een nieuw winkelcentrum. Maandagavond kwam hierover duidelijkheid tijdens de gemeenteraadsvergadering. “Het is nog even afwachten hoe het er precies uit komt te zien, maar we zijn heel blij dat de kogel nu eindelijk door de kerk is”, aldus Henk Haklander.

Hoewel er tussen verschillende partijen nog overleg moet plaatsvinden over het resterende tekort van het project geeft Woningcorporatie UWOON aan vertrouwen te hebben in de goede afloop. Het gaat dan ook samen met een partner het plan verder ontwikkelen. “Alle betrokkenen zien het belang van het winkelcentrum voor ’t Harde. Goed wonen gaat immers niet zonder goede voorzieningen in de buurt. Dat is ook de reden waarom UWOON, de gemeente Elburg en de provincie Gelderland bereid zijn om fors te investeren in dit project. We hebben vertrouwen in het vinden van een oplossing voor het resterende tekort. Als het nodig is, kunnen we zelfs het plan nog aanpassen”, aldus Moniek van Balen-Uijen, directeur-bestuurder van UWOON. Ze geeft verder aan dat het nog niet gelukt is om met iedereen overeenstemming te bereiken. De woningcorporatie zou voor 1 oktober een besluit nemen nemen over de ontwikkeling van het plan, in verband met de toegezegde subsidies van de gemeente Elburg en de provincie Gelderland.
Voorwaarde voor een positief besluit was dat het plan financieel haalbaar moest zijn. Daarvoor was het nodig overeenkomsten te hebben met alle eigenaren over de aankoop van hun bezit en voldoende afnemers voor de winkelruimtes. Wethouder Jan Polinder van de gemeente Elburg is eveneens een gelukkig man. “Ik ga nu met UWOON en de provincie kijken naar de mogelijkheden om de aanvullende middelen te vinden voor dit project.” Om tot een goed eindresultaat te komen heeft UWOON de samenwerking gezocht met een andere ontwikkelende partij. Deze neemt de verantwoordelijkheid voor het commercieel vastgoed, terwijl UWOON zorg draagt voor de woningen in het project.
Het plan kent een lange aanloop. UWOON raakte eind 2008 als mediator bij het vastgelopen project betrokken. Een nieuw plan volgde, waarvoor UWOON draagvlak kreeg bij alle betrokken partijen. Nu er een positief besluit ligt voor de ontwikkeling kunnen de voorbereidingen voor de nieuwbouw starten. De bouw kan op zijn vroegst medio 2011 beginnen.
De ondernemers in ’t Harde gaan de plaatselijke bevolking zaterdagmorgen trakteren op gebak. Dit doen zij in, hoe kan het ook anders, het centrum.

Bron: http://www.veluweland.nl/page/Lokaal/Regionaal/Lokaal-nieuws/Eindelijk-go-voor-winkelcentrum-t.598449.news