Evangelisch_Begeleidingscentrum‘t HARDE – Het Evangelisch Begeleidingscentrum bestaat 40 haar. Om dat bijzondere feit te vieren wordt op zaterdag 28 september 2013 een dankdienst georganiseerd en is er een open middag op De Schuilplaats. Klaas van der Hoeven is communicatieadviseur bij het EBC en licht toe: ‘Een veertig jarig jubileum is heel bijzonder. Het EBC is in 1973 begonnen als een diaconale organisatie. De mensen die toen bij ons werkten kregen kost en inwoning, voor de rest waren ze afhankelijk van kerk, vrienden of achterban. Dat was een heel bijzondere tijd.’

In de afgelopen 40 jaar is het EBC gegroeid. Van der Hoeven: ‘Inmiddels zijn we veel breder geworden. Vroeger lag de focus op opvang. Nu is dat nog steeds een belangrijk onderdeel, maar we richten ons ook op dagbesteding en ambulante zorg. We groeien mee met de veranderende behoeften van hulpvragers. De basis is onveranderd: onze christelijke identiteit. Pastorale zorg naast de reguliere zorg. Dat werkt echt, blijkt steeds weer!’
Het jubileum wordt gevierd met een dankdienst in het gebouw van Luctor et Emergo aan de Mhenewerg Noord 1 in Oldebroek. De dienst begint om 10:30 uur. Ds. Arie van der Veer zal een meditatie verzorgen. Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens de lunch. Vanaf ca 13:00 uur is er een gezellige middag op De Schuilplaats. Muziek, spelletjes, een hapje en drankje, maar vooral tijd om met elkaar te praten.