gemeente-elburg-logoVoetbalvereniging S.V. ’t Harde ontvangt een geldlening van de gemeente van € 200.000 om een nieuwe kleedaccommodatie te realiseren. Wethouder Willem Krooneman (CU): “Voor een sportvereniging van dit niveau en -nog belangrijker- een grote maatschappelijke functie zijn goede faciliteiten en een representatieve accommodatie onontbeerlijk. De huidige kleedaccommodaties van de vereniging zijn gedateerd. Voor de vernieuwing en uitbreiding hiervan verstrekken wij de vereniging een rentedragende geldlening.”

Volgens wethouder Willem Krooneman komt de maatschappelijke functie vooral tot uitdrukking door de activiteiten die de vereniging organiseert buiten het verenigingsvoetbal om: “Ik denk daarbij aan de schoolsportactiviteiten, de ondersteuning bij wandelvierdaagse en het Gehandicapten-voetbaltoernooi. Voor dat laatste onderwerp vervult S.V. ’t Harde al meer dan 10 jaar een voortrekkersrol met het G-voetbalteam binnen de vereniging, dat is bedoeld voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.”

Financieel beleid
“S.V. ‘t Harde is een financieel gezonde vereniging die we graag ondersteunen,” aldus wethouder van financiën, Henk Wessel (AB). “In ons beleid staat dat verenigingen met een maatschappelijke functie op het gebied van sport worden gefaciliteerd met een geldlening voor de realisering van de (ver)bouw en aanleg van sportaccommodaties. Dit beleid is nodig omdat het voor verenigingen steeds moelijker wordt om een lening te krijgen bij een bank. Op deze wijze kan de gemeente op een verantwoorde wijze verenigingen financieel ondersteunen.”

Aan de verstrekte geldlening zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet bijvoorbeeld minimaal 80% van de leden woonachtig zijn in de gemeente Elburg en bedraagt de hoogte van de lening maximaal € 500 per lid. S.V. ’t Harde is de vierde vereniging die gebruikt maakt van deze faciliteit van de gemeente. Andere voorbeelden zijn de voetbalverenigingen DSV’61 en ESC voor de bouw van nieuwe kleedaccommodaties en de Tennisclub Elburg voor aanleg van tennisbanen.