svthardeDinsdagavond 12 mei jongstleden is er door 40 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.
Met de zeer hoge score van 6507 punten was Bertus van Emst die avond de beste. Dit zijn de andere 9 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Eeltje Wijnja 5909, Johan van Egteren 5685, Jan Hammers 5335, Ep Vinke 5309, Harm Berghorst 5308, Jenny Pannekoek 5236, Teun van Dorp 5118, Gerrie Hasper 5040 en Henk Westerhuis 5002.
Donderdag 21 mei aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.
Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.