’t HARDE – Vorig jaar is na een lange voorbereidingstijd het geluidscherm langs de A28 ter hoogte van ’t Harde gerealiseerd. Na die tijd zijn heeft de gemeente verschillende reacties van bewoners ontvangen. Men ervaart de geluidsreductie als onvoldoende en vraagt de gemeente om onderzoek. De gemeente onderzoekt of het uitvoeren van een geluidsmeting bij de woningen haalbaar is. Zo’n meting is niet eenvoudig en kostbaar.Om een goed beeld te krijgen moeten meerdere metingen plaatsvinden.

Bij het ontwerp van het geluidsscherm is uitgegaan van een eindresultaat waarbij ook stil asfalt is gerealiseerd aan de noordzijde van de A28. Dit asfalt ligt er nu niet en daarmee geeft een geluidsmeting wel een indicatie maar niet een definitief beeld. Het college van b & w heeft Rijkswaterstaat verzocht om het wegdek aan de noordzijde van de A28 zo spoedig mogelijk van stil asfalt te voorzien. Hierop is nog geen uitsluitsel gegeven. Verder onderzoekt Rijkswaterstaat of het geluidsscherm als ‘pilot’ kan functioneren voor geluidsmetingen voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In dat geval zou er wel eerder een meting kunnen plaatsvinden waarbij naar verwachting een uitspraak kan worden gedaan over het scherm zelf, zonder dat het wegdek is aangepast.

Andere opmerkingen gaan over de afmetingen en exacte plaats van het scherm, of deze juist zijn en het scherm ook ‘voldoet’ aan alle criteria. Het college heeft Rijkswaterstaat verzocht om de uitvoering van het geluidsscherm te controleren. Daarbij is gesteld dat wel gekeken kan worden naar de manier waarop het geluid zich áchter het scherm ontwikkelt. Het college dringt bij Rijkswaterstaat aan op een concrete uitspraak.

geluidsscherm_snelweg_tharde