De raad van de gemeente Elburg heeft ingestemd met het beëindigen van de samenwerking met Centrumplan ’t Harde b.v.. Door de beëindiging van de overeenkomst is de gemeente opnieuw eigenaar van de oude winkelpanden. Daarmee is de weg vrij is om te slopen en ruimte te geven aan nieuwe initiatieven en kansen.

In de eerste week van februari starten we met de asbestsanering. Wanneer die gereed is start de sloop van het hele pand. Hierna wordt het terrein aangevuld tot het maaiveld. De gemeente zoekt samen met de klankbordgroep naar een goede afwerking van het terrein. Daarbij wordt ook het gedeelte Sportlaan aangepakt, dat ligt tegenover de ingang van Deen Supermarkten.

Op 28 november hebben wij aan de bewoners van ’t Harde gevraagd wat zij belangrijk vinden voor het winkelcentrum. De informatie die op deze avond is verkregen zal samen met ideeën die al eerder en na die tijd zijn aangeleverd worden onderzocht op haalbaarheid en bijdrage aan een levendig Centrumplein. Daarbij geldt dat snelheid belangrijk is maar niet ten koste moet gaan van de kwaliteit.