Foto: Frank van Hattem

Foto: Frank van Hattem

’t HARDE – Het Dorpscomité Op ‘t Harde heeft gisteravond haar jaarlijkse dorpsavond georganiseerd. De opkomst was goed te noemen. Inwoners van ‘t Harde, wethouders en raadsleden gaven acte de présence. Nadat leden van het Dorpscomité verslag hadden uitgebracht van hun activiteiten in het afgelopen jaar, was het woord aan de door het Dorpscomité uitgenodigde sprekers. De onderwerpen waren divers: burgerparticipatie, opvoeden en de stand van zaken in het nieuwe winkelcentrum.

Jan Willem Koopman (St. Wiel) en Gert Gerritsen (Gemeente Elburg) bespraken het plan “Plan de toekomst van je buurt”. Buurten in de Gemeente Elburg zullen uitgedaagd worden de leefbaarheid in hun buurt duurzaam te verbeteren. Het plan wordt nog uitgewerkt.

Daarna was het woord aan Wietse de Boer van Centrum Jeugd en Gezin. Het CJG richt zich op iedereen van -9 maanden tot 23 jaar, hun ouders / opvoeders en professionals en is er voor iedereen die informatie of advies wil over opvoeden en opgroeien. Ook als er hulp nodig is bij problemen.

Als laatste item kwam het winkelcentrum aan bod. Patrick Vos en Jeroen Dijken van Uwoon en Stefan Fieten van Assenberg Projecten waren aanwezig om informatie te geven over de bouw van het nieuwe centrum. Zij verzekerden de toehoorders dat de bouw geheel volgens plan verloopt. Wil men met eigen ogen zien hoe het is om in het centrum te wonen, het is mogelijk een kijkje te nemen op de bouwplaats. Men kan zich hiervoor melden in het informatiecentrum van Uwoon.

Toehoorders maakten dankbaar gebruik van de mogelijkheid vragen te stellen over de invulling van de winkels. De meest prangende vraag was welke grootgrutter in de 2de supermarkt komt. Hier was nog niets over te zeggen, men is nog in onderhandeling.

Er was veel interactie met de aanwezigen. Kortom, het was een geslaagde avond.