kapvergunning’t HARDE – Henk Strijkert rust niet voor hij een kapvergunning van de gemeente Elburg krijgt die hem verlost van twee overlastgevende acacia’s. Dat de Hardenees zich moeilijk laat temmen, blijkt uit de talrijke procedures die hij over dit onderwerp voerde.

En nog is het niet klaar, want Strijkert overweegt weer in beroep te gaan tegen een uitspraak van de rechtbank inzake de bomen. Hij wil namelijk dat de gemeente hem kopieën verstrekt van alle sinds 1 januari aangevraagde kapvergunningen. De gemeente wil ze alleen ter inzage leggen en krijgt hierin gelijk van de rechtbank. Volgens de rechter vergt het verzoek een te grote belasting voor het ambtelijk apparaat. “Nu de door eiser gevraagde informatie kan worden verstrekt door middel van inzage op het gemeentehuis en eiser op deze wijze geen relevante informatie zal worden onthouden, heeft de gemeente voldaan aan de Wet Openbaarheid van Bestuur.” Strijkert stapte vorig jaar al naar de Raad van State, omdat de gemeente zich in zijn ogen laat leiden door een rammelend advies van een bomenkenner. “Met mijn wob-verzoek kan ik aantonen dat er in soortgelijke gevallen nooit advies is gevraagd bij een adviesburo en dat er met twee maten gemeten wordt, alsmede dat ambtenaren voor de bezwarencommissie onjuiste verklaringen hebben afgelegd door te stellen dat aanvragen standaard worden getoetst aan de bomenverordening en die toetsing altijd wordt vastgelegd in een intern memo. Ik heb in het verleden een dertigtal bezwaren ingediend tegen kapvergunningen en zodoende al die dossiers gekregen. Daaruit blijkt dat in geen enkel geval een toetsing is vastgelegd in een intern memo.”