Op donderdag 1 oktober verzorgt voorlichter van Alzheimer Noordwest-Veluwe Anne Ebskamp een informatieavond over dementie in Wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc op het adres Hertog Willemweg 3 in ’t Harde. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Belangstellenden krijgen van 19.30 – 21.30 uur informatie over de verschillende vormen van dementie, de symptomen en de stadia. Ook worden praktische tips gegeven hoe je om kunt gaan met gedragsveranderingen, nachtelijke onrust, verwijten, dwalen en onbegrepen gedrag. Er wordt antwoord gegeven op vragen als: Wanneer is het gewoon vergeetachtigheid en wanneer is het dementie? Hoe wordt de diagnose gesteld en waarom is die zo belangrijk? Wat kun je doen om iemand zo lang mogelijk thuis te laten wonen? Welke zaken moet ik regelen? Waarom kan iemand met dementie niet meer voor zichzelf zorgen? Aanwezigen kunnen zelf ook vragen stellen. De bijeenkomst is gratis. Geïnteresseerden hoeven zich niet aan te melden en zijn van harte welkom.

Anne Ebskamp vertelt: “Bij dementie zijn de hersenen beschadigd. De gevolgen zijn ernstig. Mensen kunnen niet meer voor zichzelf zorgen. Ze weten niet meer wie die kennis is of kunnen niet meer op de naam van hun kinderen komen. Het heeft geen zin om tegen iemand met dementie te zeggen ‘je weet het wel, we hebben het er gisteren nog over gehad’. Het stukje brein dat die informatie heeft opgeslagen, is weg. Je kunt er geen beroep meer op doen. Zoiets is frustrerend voor de omgeving, maar het is het beste om daar rustig mee om te gaan. Stress of een onveilig gevoel beïnvloeden het gedrag ernstig en nadelig.”

Meer informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten is verkrijgbaar bij Ineke de Kruijf, telefoon 06-84182661 en idekruif@gmail.com.