‘T HARDE – De repetities van het Interkerkelijk Gemengd Koor ’t Harde beginnen weer op dinsdag 3 september. Belangstellenden zijn hartelijk welkom een avondje te komen luisteren en/of mee te zingen. De oefenavonden zijn op dinsdag van 19.45 tot 21.45 uur in de Ned. Herv. Kerk Elim aan de Eperweg in ’t Harde. Het koor staat onder leiding van Bert Gelderman uit Zalk. Er staan voor dit seizoen een aantal optredens op het programma.
Voor meer informatiie kunt u contact opnemen met de heer H. de Boer, tel. 0525-652885 en de heer J.B. van Hell, tel. 0525-652840.