’t Harde, 3 januari 2017,
Uitvaart oud generaal Ted Meinens

THARDE – Een moment van weemoed en vooral ook dankbaarheid als de rouwstoet van de onlangs overleden luitenant-generaal buiten dienst Ted Meines stapvoets langsrijdt. Nabestaanden, actieve militairen en veteranen hebben deze dinsdagmiddag zo hun herinneringen aan de man die niet alleen een verzetsheld was, maar ook aan de wieg stond van het Nederlandse veteranenbeleid.
Eer bewijzen
Militairen en oudgedienden uit het hele land waren speciaal naar de Legerplaats bij Oldebroek (’t Harde) gereisd om tijdens een openbaar rouwbeklag afscheid te nemen van Meines, die 24 december op 95-jarige leeftijd is overleden.

“Hij was een echte troepenman, diepgelovig en met een enorme drive”, zegt Cees de Veer, die in zijn tijd als Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht nauw met de ‘veteranenoudste’ samenwerkte. “De generaal was aardig en charmant, maar ook een echte doordouwer. Hij ging tot het gaatje voor zijn mannen.”
Waardig afscheid
Actief dienende militairen en meer dan 150 veteranen vormden een erehaag langs de route van de rouwstoet. De kist van generaal Meines stond op een omgebouwd affuit van een 25-ponder kanon. “Het was een waardig afscheid”, zegt Sonja Meines, dochter van de luitenant- generaal. “Ik ben blij dat veteranen de kans hebben gekregen om afscheid te nemen. Mijn vader hield van ‘zijn’ mannen.”

Kameraad
“De generaal heeft veel voor ons betekend”, vertelt Riemer Lap, oudgediende van de Bosnië-missie. “Hij heeft ervoor gezorgd dat veteranen een stuk zorg en erkenning kregen.”

Meines liet zelden of nooit verstek gaan bij officiële gebeurtenissen. “Ted was er altijd”, zegt Gerard Hendriks, president van veteranenclub Royal Canadian Legion. “Het was een inspirerende man. Als hij een toespraak gaf, was de zaal muisstil. Ik herinner hem als een kameraad voor alle veteranen.”
Livestream uitvaartdienst
De uitvaartdienst vindt overmorgen in besloten kring plaats in Zoetermeer. Geïnteresseerden kunnen de plechtigheid wel volgen via de livestream op het kanaal van Defensie op YouTube. Deze duurt van 13.30 tot 16.00 uur.