Dit jaar kent de gemeente Elburg vrijwel geen schade die tijdens de jaarwisseling is veroorzaakt. Burgemeester Frans de Lange constateert enthousiast dat vernielingen grotendeels zijn uitgebleven: “We komen nu uit op een bedrag van € 4.935. Dat is voor onze gemeente een laagterecord. Het grootste deel van dat bedrag komt voort uit het opruimen van afval en het herstel van schade, veroorzaakt door de stookplekken. Trekken we dat eraf, dan houden we maar € 1.086 over. Het lijkt erop dat we de periode van het zinloos vernielen tijdens de jaarwisseling achter ons hebben gelaten.”

Vorig jaar vielen de kosten met € 19.016 extra fors uit. Burgemeester Frans de Lange merkte hierover op: “Dit kan echt niet zo en het moet dan ook de volgende jaarwisseling heel anders.” Daarover zegt hij nu: “Dat is gelukt en mijn dank gaat uit naar alle medewerkers en hulpverleners die hieraan hebben bijgedragen en naar onze inwoners die er dit jaar een mooi feest van hebben gemaakt!”

De gemeente heeft voor de jaarwisseling algemene regels gesteld voor het stoken en meer ingezet op toezicht bij de stooklocatie in Doornspijk. Uiteindelijk is alleen in de feesttent op ‘t Schootsveld een oudejaarsfeest georganiseerd. Dit jaar vielen er geen noemenswaardige incidenten te betreuren en daarmee bleef de overlast binnen de perken.