’t HARDE – Leo den Hoed trakteert op woensdag 21 maart op een avondje ‘t Harde. Leo heeft een grote bijdrage geleverd aan de uitgave “Op ‘t Harde”  van oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop en is ook na het verschijnen van deze publicatie onderzoek blijven doen naar de geschiedenis van ‘t Harde. Hij zal u met behulp van veel oud en uniek beeldmateriaal meenemen op een reis door de geschiedenis en spreekt over onder meer het kerkelijk leven, de legerplaats, het station, de middenstand en de grote bosbrand.

De lezing vindt plaats in multifunctioneel centrum Aperloo (Stadsweg 27 ‘t Harde) en begint om 19.30 uur. De zaal is vanaf 19.00 uur geopend.

station_tharde