’t HARDE – Het is eigenlijk alleen maar druk in de avondspits op de provinciale N309 in ’t Harde. Dat werd deze week vastgesteld tijdens een bijeenkomst in het Noord-Veluwse dorp waarbij ook de provincie Gelderland vertegenwoordigd was.

De drukte in de avondspits komt voort uit nieuwe rekenmodellen over de verkeersdruk op de N309.

Deze week toog de provincie voor de zoveelste keer naar ’t Harde om over deze heikele kwestie – wel of geen rondweg – met de Hardenezen van gedachten te wisselen. Dit keer kwamen de ambtenaren met ‘objectieve verkeersmodellen’ en ingehuurde professionals op de proppen. In een aantal computermodellen werd een select gezelschap Hardenezen voorgerekend wat de toekomstverwachtingen zijn voor het verkeer over de N309 tot 2030. De cijfers voor het te verwachten verkeer in 2030 gaan uit van twee mogelijke scenario’s: Maximale groei of minimale groei. Dat hangt dan weer af van hoe de welvaart en de leefomgeving zich ontwikkelen. N309-Projectleider Pieter-Jan van der Eijk daarover: “We kunnen niet in de toekomst kijken en gaan daarom uit van twee mogelijke ontwikkelingen: een lage en een hoge.” Vertaald naar de N309 betekent dit een toename van verkeer in 2030 tussen 15 en 53 procent (op de brug naar Flevoland) en in ’t Harde een toename tussen 10 en 39 procent. Regionale verkeersontwikkelingen zoals de aanleg van rondwegen west en oost in Nunspeet zijn in die berekeningen verwerkt. De huidige stand van zaken (volgens metingen 2010) is dat de N309 vooral piekmomenten van het verkeer kent in de avondspits.

Van der Eijk: “Lang is van een rondweg als oplossing uitgegaan, zowel in de Provinciale Staten als in de gemeenteraad. Nu zijn er meer neutrale gegevens beschikbaar en straks worden de feiten beoordeeld.”

Het werd niet met zoveel woorden gezegd, maar in het verleden is vooral veel ‘geroepen’ over de rondweg. Eerst met name dat die er moest komen. Het laatste jaar roeren tegenstanders zich. “Het is goed dat nu eens objectief vastgesteld is dat het niet verschrikkelijk druk is, maar dat er vooral wat extra drukte in de avondspits is”, vond de voorzitter van het Comité Rondweg Nee (CRN), Arie van Dijk. Een mogelijke rondweg is echter gericht op toekomstige verkeersstromen.

Van der Eijk: “Dat het niet druk zou zijn, dat waren de woorden van het CRN. De grote hoeveelheid auto’s door een woongebied en langs scholen neemt op het bestaande traject niet af.”