rondweg‘T HARDE – De provincie Gelderland gaat op twee punten de N309 door ’t Harde aanpakken. Bij de aansluiting op de A28 en de kruising ter hoogte van de Bovendwarsweg en Oude Bovendwarsweg volgen aanpassingen. Gemeente en provincie kiezen hiervoor vanwege verwachte lagere verkeersgroei. De gekozen maatregelen verbeteren de doorstroming van het verkeer en de oversteekbaarheid van de Eperweg de komende jaren voldoende. Aanpassingen bij de kruisingen Ulco de Vriesweg en de Wolkamerweg zijn hiermee van de baan. Deze aanpassingen vormen het resultaat van het overleg tussen de provincie Gelderland en de gemeente Elburg.

Door de aansluiting van de N309 op de A28 aan te passen verbetert de doorstroming van het verkeer. Om te voorkomen dat het verkeer alsnog vastloopt in het centrum van ’t Harde, stelt de provincie ter hoogte van de Bovendwarsweg één centrale oversteek voor langzaam verkeer voor, in plaats van de huidige twee. Uitgaande van een laag groeiscenario van het verkeer, zijn deze twee aanpassingen voldoende om een goede doorstroming in de toekomst te garanderen.

Om de leefbaarheid langs de Eperweg te verbeteren is beperking van het geluidsniveau ook gewenst. De provincie Gelderland en de gemeente Elburg gaan samen nader onderzoeken welke mogelijkheden hiervoor zijn. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheid om het vrachtverkeer over de Bovendwarsweg te weren.

Gedeputeerde Conny Bieze is tevreden over het resultaat van het intensieve overleg dat de afgelopen tijd is gevoerd met de gemeente: “We werken nu samen aan een verantwoorde oplossing, waarbij de impact voor de omgeving zo klein mogelijk is.”

Wethouder Henk Wessel is ook gelukkig met het gegeven dat er nu op slechts twee punten een aanpassing volgt. “Op deze manier geven Gedeputeerde Staten maximaal invulling aan de oproep van de gemeenteraad om de grondverwerving ten behoeve van de reconstructie zoveel mogelijk te voorkomen.”

De provincie Gelderland nodigt binnenkort de bewoners van ’t Harde uit voor een informatiebijeenkomst, waarin een nadere toelichting wordt gegeven op de plannen.