ELBURG – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg heeft besloten om een onafhankelijk onderzoek door Synarchis Adviesgroep te laten verrichten naar de exploitatie van Multi Functioneel Centrum Aperloo in ’t Harde. Dit gebeurt in goed overleg met het bestuur van de Vereniging Gemeenschapscentra ’t Harde (VGH). Doel van het onderzoek is om op zo kort mogelijke termijn te komen tot een sluitende exploitatie van dit gebouw.

Wethouder Willem Krooneman (CU): “Ondanks de inzet van het bestuur van de Vereniging Gemeenschapscentra ’t Harde (VGH) is het helaas nog niet gelukt om de exploitatie van het gebouw sluitend te krijgen. Vanaf de start kent het MFC Aperloo jaarlijks een financieel tekort. De oorzaak hiervan is divers. In gesprek met het bestuur van de VGH kwamen we samen tot de conclusie dat het goed is om een deskundig en onafhankelijk bureau te laten kijken naar de verbetering van de exploitatiemogelijkheden van het MFC. We hebben immers een gezamenlijk doel, namelijk een gezonde financiële situatie voor de toekomst. We gaan ervan uit dat de uitkomsten van het onderzoek voldoende handvatten geven om hiermee aan de slag te kunnen.”