gemeente-elburg-logo’t HARDE – De Bovendwarsweg in ’t Harde is aangewezen als woonstraat, maar aanwonenden ervaren veel overlast van verkeer, met name vrachtwagens. Vorig jaar besloot de Provincie Gelderland om (vooralsnog) geen rondweg om ’t Harde aan te leggen. Hierdoor is het niet langer mogelijk om doorgaand verkeer niet meer over de Bovendwarsweg te laten rijden. Om de doorstroming van het verkeer over de Eperweg te bevorderen is besloten om 2 maatregelen te nemen: reconstructie van de aansluiting van de Eperweg met de A28 en het verwijderen van verkeerslichten bij de Oude Bovendwarsweg. De fietsroute vanuit ’tHarde-Oost via de Oude Bovendwarsweg naar het winkelcentrum wordt dan verplaatst naar de Bovendwarsweg.

Voorwaarde hiervoor is dat de Bovendwarsweg een veilige fietsroute wordt. De gemeente Elburg wil daarom op korte termijn een geslotenverklaring voor doorgaand vrachtverkeer op de Bovendwarsweg instellen, voor zover de Bovendwarsweg is gelegenop grondgebied van de gemeente Elburg.

Van 18 juni t/m 29 juli 2014 kunt u het voorgenomen besluit tijdens openingstijden van het gemeentehuis in Elburg inzien en is het te raadplegen via www.elburg.nl. Zienswijzen over dit voorgenomen besluit kunnen in de genoemde periode worden ingediend bij de gemeente Elburg, postbus 70, 8080 AB Elburg.

Voor meer informatie over dit voorgenomen kunt u contact opnemen met dhr. J.J. Ruster van de afdeling Beheer van de gemeente Elburg, tel. (0525) 68 86 74