DEN HAAG/’t HARDE – Hardenaar J. Strijkert staat na een uitspraak van de Raad van State over een geweigerde kapvergunning niet helemaal met lege handen.Hoewel hij geen toestemming krijgt om twee acacia’s in zijn tuin aan de Eperweg te kappen, krijgt hij wel een vergoeding voor gemaakte reiskosten van en naar de rechtbanken. 

Maar de kap van de bomen zit er niet in. De Raad van State stelt dat de gemeente Elburg terecht waarde hecht aan het behoud van de bomen. Volgens Strijkert heeft Elburg zich bij de weigering van de kapvergunning laten leiden door een rammelend advies van boomkenner E. Koot van Ekootree. Koot stelde in een rapport dat de acacia’s door hun hoogte en situering een belangrijke functie hebben voor vogels die ’t Harde binnenvliegen en even op adem moeten komen in de takken van Strijkerts acacia’s. 

De Raad van State stelt dat het advies in orde is en dat Strijkert geen tegenrapport heeft overlegd waaruit het tegendeel blijkt. Wat Strijkert een tegenrapport noemt zijn slechts offertes van hoveniers voor de kap van de bomen. Strijkert vroeg een kapvergunning aan voor twee grote acacia’s in zijn tuin aan de Eperweg. Volgens hem is één van de bomen ziek en dreigt deze om te vallen en de ander staat erg dicht bij zijn woning. Strijkert heeft overigens meerdere procedures tegen de gemeente Elburg gevoerd, zoals tegen het centrumplan. Strijkert lag dwars, omdat de gemeente niet mee wilde werken aan het geven van een woonbestemming aan zijn perceel langs de Eperweg. Volgens een gemeentewoordvoerster van Elburg voert Strijkert een persoonlijke vendetta tegen gemeenteambtenaren. Strijkert ontkende eerder met klem dat die andere zaken met deze boomkapzaak te maken hebben.

Toevallig heeft de Gemeente Elburg juist vorige week besloten het bomenkapbeleid te verruimen (zie persbericht)

Op 11 september heeft het college van B&W ingestemd met de ontwikkeling van een nieuw kapbeleid. Daarmee volgt een versoepeling van het kapbeleid. Alle bomen waar een kapvergunning voor noodzakelijk is, komen op een “groene kaart” te staan. Voor alle overige bomen/houtopstanden geldt dat eigenaren deze zonder vergunning mogen kappen. De nieuwe regeling gaat naar verwachting in per 1 januari 2013. Wethouder Rien Boukema (EB): “Deze deregulering levert tijdwinst op voor burgers en gemeente en daarmee besparen we het nodige geld. Verder leggen we de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van het groen meer bij de burger.”