svthardeDonderdag 4 september jongstleden is er door 44 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5607 punten was Ep Vinke die avond de beste. Dit zijn de andere 10 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Huib Bruijnes 5471, Gerrie Hasper 5311, Karl Veneman 5275, Annie Bruijnes 5274, Hendrikus Bultman 5260, Jan Dunnik 5231, Gerrit Wolf 5229, Jan de Putter 5195, Sienie Dunnik 5141 en Gert Drost 5139.

Donderdag 11 september aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.
Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.