Donderdagavond 2 mei jongstleden is er door 28 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5568 punten was Ben Schoots die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Willem van Suijdam 5473, Gerrit ten Cate 5341, Wim van de Worp 5187, Yvonne Stobbelaar 5093, Hek Schenk 5023 en Jan van Heerde 5012.
Donderdag 9 mei aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost tel. 038 8506316.

Dit zijn de namen van de 10 prijswinnaars, met hun puntenaantallen, van de 6e zeswekelijkse kompetitieperiode van het seizoen 2018-2019, met 31 leden in kompetitie: Dirk Fransman 21.428, Arris Klein 20.424, Ben Schoots 20.278, Albert van Egteren 20.232, John Koning 20.109, Hendrik Jan Groothuis 19.832, Willem Sluijter 19.818, Dirk Jan ter Velde 19.777, Gerrie Vinke 19.665 en Peter van der Burg 19.662.