Donderdagavond 5 oktober jongstleden is er door 32 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.
Met de score van 5188 punten was Dirk Jan ter Velde die avond net aan de beste. Dit zijn de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Henry Schraven 5164, Sienie Dunnik 5146, Jannie Harderwijk 5091, Jan van Heerde 4984, Arris Klein 4977, Henk Schenk 4973 en Gerrie Vinke 4962.
Donderdag 12 oktober aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost tel. 038 8506316.
Dit zijn de namen van de prijswinnaars, met hun puntenaantallen, van de 1e zeswekelijkse kompetitieperiode van het seizoen 2017-2018, met 34 leden in kompetitie: Ben Schoots 21.480, Sienie Dunnik 21.150, Peter van der Burg 20.673, Dirk Fransman 20.577, Gert Drost 20.406, John Koning 19.973, Yvonne Stobbelaar 19.798, Karl Veneman 19.781, Aart Krooneman 19.558 en Jan Dunnik 19.519.