Donderdagavond 1 november jongstleden is er door 33 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5769 punten was Henk Schenk die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Jan van Heerde 5646, Jan Dunnik 5257, Willem Sluijter 5214, Aart Krooneman 5133, Wim van Es 5060, Huib Bruijnes 4845 en Willem van Suijdam 4832.

Donderdag 8 november aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.