svthardeDonderdagavond 1 oktober jongstleden is er door 45 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met score van 5674 punten was Gerrie Hasper die avond de beste. Dit zijn de andere 10 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Henk Schenk 5507, Brand Doornewaard 5448, Daaf Sjerp 5431, Rineke Faber 5409, Jan Hammers 5275, Sienie Dunnik 5252, Hendrik Jan Groothuis 5231, Arie Beenen 5193, Harm van de Worp 5100 en Ep Vinke 5090 .

Donderdag 8 oktober aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.
Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.