Donderdagavond 17 mei jongstleden is er door 34 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5736 punten was Peter van der Burg die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 8 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Sander van de Veen 5644, Gert Drost 5599, Sienie Dunnik en Anneke Koning 5298, Wim Ruitenberg 5034, Wim van Es 5011, Anneke Wegh 5007 en Brand Doornewaard 4993.

Donderdag 24 mei aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.