Donderdagavond 20 april jongstleden is er door 37 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5448 punten was Henry Schraven die avond de beste. Dit zijn de andere 8 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Dirk Fransman 5150, Anneke Koning 4950, Eeltje Wijnja 4947, Fokke Krottje 4908, Sienie Dunnik 4891, John Koning 4860, Rineke Faber 4846 en Gerrie Vinke 4832.

Dinsdag (in verband met Koningsdag) 25 april aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.