Donderdagavond 20 december jongstleden is er door 36 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de hoge score van 6003 punten was Jan van Heerde die avond veruit de beste. Dit zijn de namen van de andere 8 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Sienie Dunnik 5619, Willem Sluijter 5243, Gerrie Vinke 5299, John Koning 5253, Gert Drost 5130, Yvonne Stobbelaar 5062, Wim Ruitenberg 5003 en Dirk Fransman 4957.

Donderdag 27 december aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.